Organizace kurzů autoškoly

Organizace výuky a výcviku kurzů autoškoly Kometka je rozdělena na 4 základní části:

Teoretická výuka Praktický výcvik Závěrečná zkouška Vydání řidičského průkazuKurzy autoškoly

  1. Teoretická výuka - kurzy v učebně autoškoly nebo individuálním studijním plánem doma
  2. Praktický výcvik - na vozidle autoškoly s vlídným osobním instruktorem
  3. Závěrečná zkouška - na Magistrátu města Brna a ve vozidle autoškoly
  4. Vydání řidičského průkazu - na Magistrátu města Brna
Řidičský průkaz skupiny B

Řidičský průkaz skupiny B

 

Řidičský průkaz skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg. Dále traktory a samojízdné pracovní stroje do 3 500 kg a jízdná soupravy s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a max. přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu skupiny B:

  • věk 18 let (v den zkoušky, kurz lze zahájit již v 17 letech)
  • zdravotní a odborná způsobilost
  • trvalý, nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů

Délka trvání kurzu autoškoly záleží především na schopnostech a sebedůvěře každého žáka. Zpravidla se pohybuje mezi 2-3 měsíci.

Zákony

Zákony

 

Výuka a výcvik v autoškole se řídí podle platných zákonů, zde jsou ty nejdůležitější: