Praktický výcvik autoškoly

Praktický výcvik probíhá na vozidle autoškoly a má Vás postupně připravit na samostatné řízení vozidla v libovolně hustém provozu. Celý praktický výcvik budete absolvovat se svým osobním instruktorem.

Místo začátku a konce jízdy si volí každý žák individuálně v centru Brna a blízkém okolí. V případě návaznosti na místo vyzvednutí dalšího žáka, je možno se domluvit i na případném konci, nebo zahájení mimo centrum Brna.

Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Žák se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností. Výcvik je možno absolvovat ve všední dny od 6:30 do 21:30, případně i o víkendu (po domluvě).

Autoškola má dostatečné kapacity na to, aby žák mohl jezdit podle svých možností, třeba i každý den. Jízda trvá zpravidla 2 vyučovací hodiny, tj. 90 minut. S ohledem na ostatní žáky, se kterými se budete střídat, je možno zahájit a ukončit jízdu dle dohody.

Autoškola Kometka přistupuje ke svým žákům vždy férově a jinak tomu není u praktického výcviku. Instruktoři autoškoly Vám vždy vlídně pomohou a poradí jak jezdit co nejlépe podle předpisů. V žádném případě se nestane, že byste byli o nějaký čas praktického výcviku ošizeni, jak je zvykem v mnoha autoškolách (předčasné ukončení jízd, "taxi služba" instruktorovi, nebo dokonce sdílení jízd s jiným žákem).

Praktický výcvik

Praktický výcvik

 

Obsahem praktického výcviku v autoškole Kometka jsou následující částí:

Řízení vozidla (autocvičiště) 2 × 45 minut
  (minimální provoz) 5 × 45 minut
  (střední provoz) 12 × 45 minut
  (velký provoz) 9 × 45 minut
Praktická údržba 2 × 45 minut
Zdravotnická příprava 4 × 45 minut
Celkem: 34 × 45 minut

Osobní instruktor

Po celou dobu praktického výcviku budete mít přiděleného svého osobního instruktora, který Vás bude dokonale znát a díky tomu odhalí každé Vaše zaváhání, či nejistotu. Příprava na zkoušky je tak mnohem kvalitnější a je jedním z důvodů vysoké úspěšnosti našich žáků u závěrečné zkoušky.

První hodinu se seznámíte s vozidlem, sedíte za volantem a posloucháte výklad instruktora. Přitom se učíte porozumět všem ovladačům a kontrolkám v kabině vozidla.

Druhá hodina je věnována nácviku základních dovedností ovládání vozidla na autocvičišti, tedy mimo běžný provoz. Během tohoto výcviku se snažíte zvládnout startování, řazení, rozjíždění, zastavování, couvání, řazení rychlostních stupňů za jízdy.

Další hodiny následuje etapa výcviku v minimálním provozu. Kdy již téměř zvládáte technicky vozidlo a zaměřujete se na pravidla silničního provozu.

Další etapa probíhá ve středním provozu. Vozidlo již zcela ovládáte a plně se věnujete provozu, učíte se sledovat chování řidičů kolem vás, učíte se předvídat, odhadovat a rychle reagovat.

V poslední etapě před závěrečnými zkouškami se pustíte do hustého provozu. Instruktor se zaměřuje na vaše slabiny, vybírá vám složité dopravní situace, komplikované parkování, večerní provoz, klade se též důraz na ekonomický provoz vozidla apod.