Teoretická výuka autoškoly

Teoretická výuka probíhá formou kurzů (prostřednictvím pravidelných docházek na přednášky do učebny autoškoly), nebo formou individuálního studijního plánu (dálkové studium, kdy se žák připravuje samostudiem a povinné konzultace absolvuje s učitelem).

Teoretická výuka

Teoretická výuka

 

Obsahem teoretické výuky v autoškole Kometka jsou následující částí:

Pravidla provozu na pozemních komunikacích 5 × 45 minut
Ovládání, konstrukce a údržba vozidla 1 × 45 minut
Zásady bezpečné jízdy 3 × 45 minut
Zdravotnická příprava 1 × 45 minut
Opakování a přezkoušení 1 × 45 minut
Celkem 11 × 45 minut

Učebnice

Autoškola používá výukový set „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“, který posouvá vpřed efektivnost výuky. Skládá se z učebnice a výukového CD.

Učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky. Vyniká přehledností a snadnou orientaci zajišťují barevné hmatníky se symboly. Komiksovým způsobem vedený výklad látky je doplněn velkým množstvím názorných obrázků a fotografií. Součástí publikace jsou i tzv. ostré testy včetně tabulek pro zápis správných odpovědí a vyhodnocovacích tabulek (šablon) pro kontrolu úspěšnosti.

Výukové CD pak poskytuje nekonečné možnosti učitelům při výuce i samotným žákům při samostudiu. Program přináší komplexní výklad učiva probíraného v autoškolách, obsahuje stovky názorných obrázků, animace i videa. Především interaktivní forma vtahuje uživatele programu do hry a vzbuzuje jeho zájem. Uživatel může volit různé varianty, může o dané problematice s počítačem komunikovat, může si hrát. Učení se stává zábavnějším.

Výukový set (kniha + CD ROM) je v prodeji exkluzivně jen u partnerů projektu „Bezpečnost pro každého“, kterým je i Autoškola Kometka.

Individuální studijní plán

Výhody individuálního studijního plánu jsou následující:

  • tento systém oceníte, pokud máte omezené časové možnosti
  • sami si vyberete, zda budete navštěvovat společnou výuku teorie, nebo raději zvolíte samostudium doplněné o konzultace, či dokonce kombinaci obou předchozích metod
  • zahájení výcviku není vázáno na sestavení skupiny lidí tvořící kurz, každému žákovi se věnujeme, kdy mu to vyhovuje

Pokud ovšem preferujete tradiční skupinové kurzy autoškoly, můžete si zvolit tento způsob výuky.