Vydání řidičského průkazu

Po úspěšném složení zkoušek následuje už jen vydání řidičského průkazu, což je Váš poslední krok k získání řidičského průkazu.

Vydání řidičského průkazu

Vydání řidičského průkazu

 

Při vydání řidičského průkazu je nutné podniknout dva kroky:

  • Podat žádost o vydání řidičského průkazu na Magistrátu města Brna
  • Po vyřízení žádosti si řidičský průkaz vyzvednout

Délka vyřízení řidičského průkazu je maximálně 1 měsíc od podání žádosti. Poplatek za vydání řidičského průkazu je 50 Kč.

Při podávání žádosti o vydání řidičského průkazu je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo pas) a barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 milimetrů).

Řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci. Jestliže vaší žádosti není vyhověno pak můžete podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

Vydání řidičského průkazu zajišťuje Magistrát města Brna, Odbor dopravněsprávních činností (Kounicova 67). Mimobrněnští žáci zažádají o vydání řidičského průkazu na magistrátě příslušném k místu svého bydliště.