Závěrečná zkouška autoškoly

Závěrečná zkouška má za úkol ověřit Vaše znalosti, které jste získali při výuce a výcviku v autoškole. Přihlašuje Vás na ni autoškola, takže se o papírování nemusíte vůbec starat. Termín závěrečné zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Poslední jízdu absolvujete zpravidla dva dny před závěrečnou zkouškou.

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška

 

Obsahem závěrečné zkoušky v autoškole jsou následující částí:

Písemný test z pravidel provozu a zdravotní přípravy max. 30 minut
Kontrola vozidla před jízdou (dle vyhlášky č.167/2002 § 19) cca. 10 minut
Zkouška z praktické jízdy cca. 30 minut

Písemný test zajišťuje Magistrát města Brna, Odbor dopravněsprávních činností, Oddělení autoškol ve své učebně (Šumavská 33, budova A, 10. patro, dveře č. 1013). Obě části zkoušky s Vámi provádí zkušební komisař.

Zkouška z praktické jízdy probíhá ve vozidle autoškoly s instruktorem a zkušebním komisařem.

Pokud v některé části závěrečné zkoušky neprospějete, opakujete pouze neúspěšnou část zkoušky. Opravnou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Pro přihlášení na opravnou zkoušku nás kontaktujte co nejdříve. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Poplatky magistrátu města

Závěrečná zkouška autoškoly je ze zákona zpoplatněna. Tento poplatek vybírá v hotovosti Magistrát města Brna, Odbor dopravněsprávních činností, Oddělení autoškol ve své pokladně (Šumavská 33, budova A, 10. patro, dveře č. 1009). Lze využít i Magistrát města Brna, Odbor dopravněsprávních činností a jeho pokladnu (Kounicova 67)

Poplatek za první zkoušku je stejný pro všechny.

Poplatek za první zkoušku 700 Kč

V případě nezdaru a opakované zkoušky hradíte pouze poplatek za část zkoušky, ve které jste předtím neprospěli.

Poplatek za opakování písemného testu 100 Kč
Poplatek za opakování praktické jízdy 400 Kč

On-line testy

Jako prevenci zbytečného neúspěchu u závěrečných zkoušek v autoškole doporučujeme našim studentům prověřit svoje znalosti pomocí následujících online testů:

Ministerstvo dopravy - Cvičné testy uchazečů o řidičské oprávnění (otevře nové okno)
Stejný test, kterému jsou podrobeni žadatelé při závěrečné zkoušce. Stačí v menu kliknout na skupinu B řidičského oprávnění.

Zákruta.cz - Autoškola testy a hry (otevře nové okno)
Testy křižovatek, dopravních značek a pravidel silničního provozu. Jako bonus výuková aplikace Autoškola Hrou

eTesty - Autoškola testy online (otevře nové okno)
V aplikaci eTesty si můžete zdarma vyzkoušet on-line testy používané pro ověření znalostí nutných k získání řidičského průkazu.